Listen Live Now
Whats playing:
  • Last: GuitKa (Yasmin Williams) Now: Putumayo World Music (Putumayo World Music) Next: ()
  • Last: GuitKa (Yasmin Williams) Now: Putumayo World Music (Putumayo World Music) Next: ()
  • Last: GuitKa (Yasmin Williams) Now: Putumayo World Music (Putumayo World Music) Next: ()
    

Manai o Le Ola

 “The Bread of Life Radio program is a Samoan spiritual based program sponsor by the Addington Samoa Seventh-day Adventist Church, and geared towards the wholesome development of a person through the use of health and positive message of Christ to the mainstream audiences around the Christchurch area.”

“Manai O le Ola, o le polokalame faaleagaga faasamoa,lagolagoina e le ekalesia Asofitu o le Toe Afio Mai i Atinitone. Ua faamoemoe e tautuaina le atina’eina o le soifua faaleagaga ma le tauleleia o tagata i lenei aai, e ala i tautalaga faa le soifuamaloloina ma le laugaina o le talalelei ia Iesu Keriso le Faaola.”

It's good to feed your faith but it's good to feed the body too! 

Every Sunday morning at 9am

Show Less

Play Episodes

Back to all programmes

Host: Leuma Gali Category: Faith and Spirituality Language: Samoan Website: Visit Programme Website Email:

Podcasts on iTunes

Plains FM Schedule

Share this programme:

This programme is sponsored by:See sponsor's website

info@plainsfm.org.nz 03 365 7997 154 Madras Street (on ARA campus)
   Christchurch
   New Zealand
Proudly Funded by New Zealand On Air
Proudly Funded by New Zealand On Air